Zpět na všechny služby

HR analytika

Nechte čísla promluvit, pomohou vám vést firmu správným směrem.

Odpovíme na otázky

 • Jak nastavit HR reporting?
 • Jaké metriky sledovat a proč?
 • Jaký dopad do výkonnosti zaměstnanců měl Talentový program?
 • Na jaké problémy v HR se soustředit (pomocí Pareto analýzy)?
 • Kde se vyplatí revidovat/změnit výdaje v personalistice (výdajová analýza)?
 • Jak řízený je váš systém odměňování?
 • Které faktory ovlivňují fluktuaci či vysoký výkon (faktorová analýza)?
 • Jak změna v angažovanosti pracovní síly změní výsledky v produktivitě či dokonce v obratu a marži?
 • Které role jsou klíčové pro vaši strategii dnes a v budoucnu (strategické plánování pracovní síly)?
 • Do kterých projektů se máte pustit (nejčastěji pomocí metody NPV)?

Jak projekty probíhají?

 • Zmapujeme vaše prostředí a jednotlivé datové zdroje
 • Společně s vámi určíme, jaké údaje potřebujeme a zda a v jaké formě je můžeme získat
 • Někdy je potřeba příslušná data teprve začít pořizovat
 • Vyčistíme a konsolidujeme získané údaje
 • Provedeme analýzu a nastavíme metriky
 • Sestavíme datový slovník (Data Dictionary) s přesným výpočtem každé metriky a s popisem zdrojových vstupních dat. Tím zajistíme, že se celá organizace nadále baví o stejných číslech.
 • Uplatníme vhodné statistické metody
 • Vytvoříme reporty a dashboardy (využíváme vaše nástroje nebo
  dodáváme řešení Tableau, Qlik Sense či GoodData)
 • Prezentujeme výsledky formou „příběhu“

Školení HR reportingu

Na VŠE pod záštitou Institutu personalistiky školíme kurz
Staňte se šampionem v HR analytiky.

Nejbližší školení

Analytika na nanečisto

Je možné se rozhodnout pro tzv. PoC (Proof of Concept), kde provedeme zkrácený projekt a řešení zapůjčíme na omezenou dobu. Cena se pohybuje v řádech několika desítek tisíc Kč.

Nástroje

Využíváme nástroje partnerů Tableau, Qlik, GoodData, Keboola a IBM Watson Analytics.

Můžeme vám pomoci s výběrem nástrojů – od datové konsolidace přes statistické zpracování až po Business Intelligence a vizualizační systémy.

Dostupné reporty pro každého

Každý z příjemců vašich reportů dostane to, co potřebuje. Typicky tvoříme výstupy pro HR oddělení, top management a jednotlivé manažery.

Vizualizace vašich dat

Zobrazní velkých objemů dat a snadná práce s nimi dovede odhalit vzorce a vazby, které jinak nevidíme. Obrázek vypoví více než mnoho čísel a slov.

Zaměření na budoucnost

Pokročilá datová analýza umožňuje modelování očekávaného vývoje a pomáhá nalézt odpovědi na otázky o budoucnosti.

Jsem Jan Pavelka
a rád zodpovím vaše otázky.
jan.pavelka@talterra.cz+420 602 834 625