Zpět na všechny služby

Procesní audit

Lidé, procesy, technologie – s naší pomocí docílíte optimálního spojení.

HRAT (HR Assessment by Talterra) je služba navržená pro snadnou a přesnou identifikaci hlavních rozvojových a rizikových oblastí v HR. Zároveň nabízí další směry rozvoje, které zvýší kvalitu HR služeb s přihlédnutím k oboru a situaci zákazníka.

Analýza probíhá prostřednictvím strukturovaných interview s klíčovými pracovníky HR a spolupracujících úvarů v prostorách klienta. Účastníci workshopů by měli být jak manažeři, tak i osoby odpovědné za jednotlivé procesy či aktivity. Doplňující údaje jsou získány analýzou reportů a dokumentace týkající se zkoumaných procesů.

Pro snazší postup při revizi aktuálního stavu využíváme procesní model, který je rozdělen do čtyř klíčových oblastí:

HR strategie a komunikace

(zahrnuje řízení vztahu s businessem, plánování pracovní síly, řízení HR služeb)

Životní cyklus zaměstnance

(pokrývá procesy od náboru přes onboarding, hodnocení a odměňování až po vzdělávání a nástupnictví)

Personální administrativa

(zahrnuje pravidelné aktivity v HR od vyplácení mezd, přes lékařské prohlídky, komunikaci s úřady až po HR reporting)

HR technologie

(obsahuje HR systémy jako je personální IS, docházka, mzdy, samoobslužné portály, nadstavbové systémy)

Každá ze čtyř klíčových oblastí je dále rozdělena do celkem 20 detailních témat.

Výstupem je Závěrečná zpráva, která se prezentuje zadavateli.na obchodní výsledky a chod společnosti.

Jsem Jan Pavelka
a rád zodpovím vaše otázky.
jan.pavelka@talterra.cz+420 602 834 625