Zpět na všechny služby

Talent management

Každý z vašich lidí může zazářit. Pojďme jim to umožnit.

S klienty skládáme integrovaný talent management a ladíme jejich procesy k dokonalosti z několika navazujících oblastí:

Nábor

Jak popsat své požadavky na nové kolegy a vybrat ty nejvhodnější kandidáty? Jaké kanály zvolit a proč musím tak dlouho čekat? Nábor je v dnešní době vkritická funkce každého HR útvaru.

Adaptace/Odchody

Rychlé zapojení nových zaměstnanců a zkrácení neproduktivního času na minimum je prioritou adaptačního procesu (OnBoarding). Je to i o zapojení všech interních útvarů, přípravě pracovních pomůcek atd. Zároveň klademe důraz na hezké rozloučení se zaměstnanci, kteří odcházejí (OffBoarding).

Řízení výkonnosti a hodnocení

Nastavování cílů, jejich měření a hodnotící pohovory vedou k vyšší výkonnosti celé organizace – všichni pak táhnou za jeden provaz. Kromě procesní znalosti můžeme doporučit i software. Identifikujte své talenty s potenciálem pro další růst a pomozte jim zazářit.

Odměňování a benefity

Za práci je třeba poskytnout odměnu. Ladíme kompenzační a benefitní systémy, srovnáváme s údaji z externího trhu. Pomáháme navrhnout strategie dlouhodobého motivačního programu.

Rozvoj a vzdělávání

Z hodnotících pohovorů často vyplynou požadavky na další rozvoj zaměstnanců, které je vhodné systematicky řídit v rámci rozvojových plánů. Katalog kurzů, e-learning i klasický osobní přístup, hodnocení kurzů, správa certifikací, testování jsou jen některé z agend, které s vámi můžeme řešit.

Plánování kariéry a nástupnictví

Jedná se o hlavní důvod, proč vlastně Talent management řešíme – abychom byli připraveni na odchod klíčových osob v organizaci a měli k dispozici nové nástupce včas bez dopadu
na obchodní výsledky a chod společnosti.

Rádi s vámi uděláme zhodnocení vašeho procesu a identifikujeme klíčové oblasti pro další rozvoj (gap analýza). Tím zajistíme, že každá investovaná koruna přinese maximální užitek pro vaši organizaci. A pak se můžeme společně pustit do optimalizace jednotlivých oblastí.

Talentový program

Talent management je v našem pojetí systematický přístup k obsazování správných lidí na správné pozice v pravý čas. Zní to jednoduše, ale praxe je v neustále se měnícím prostředí trochu složitější. Pokud potřebujete rychle připravit několik vhodných zaměstnanců na nové výzvy - Talentový program je to pravé.

Jsem Jan Pavelka
a rád zodpovím vaše otázky.
jan.pavelka@talterra.cz+420 602 834 625