Zpět na blog

Bude bouře z mraků na českém nebi HR informačních systémů?

V poslední době došlo k několika zajímavým změnám na poli českých dodavatelů HR IS. Kdo kupuje koho a proč?

4.21.2016
Petr Kadlec

V poslední době došlo k několika zajímavým změnám na poli českých dodavatelů HR IS. Kdo kupuje koho a proč?

Dnes se zkusme podívat na HR informační systémy z většího nadhledu.

Je zcela evidentní, že stávající doba je velmi dynamická. Mění se nám pod rukama podmínky, prostředí, technologie. Chce-li organizace v dnešní  době obstát a být úspěšná, čelí mnoha tlakům.

A o jaké tlaky se z hlediska HR technologií jedná?

Jde o významný faktor, který se nám mění přímo před očima. Mobilní technologie, cloud, vše  je poslední dobou as a service, jako služba. A to nejenom infrastruktura, platforma a software, ale i komunikace, databáze atd. Obrovsky narůstá význam sociálních sítí. Jsou to dnes jedny z nejdynamičtějších firem s vysokým potenciálem růstu. A dříve zmiňovaný cloud a změna role a úlohy IT oddělení jsou nosným trendem. Otevřel jsem buyersguide s HRIS systémy pro americký trh pro aktuální rok. Z dvaceti zmiňovaných HR informačních systémů je dnes 18 postaveno na cloudu. My  jednoduše řekneme  na cloudu. Ale přenést  vybudovaný systém, z hlediska dodavatele,  na cloudové technologie, vyžaduje vzít znalost problematiky, procesů a začít na zelené louce. To znamená nemalé prostředky na infrastrukturu, vývoj či hostování.

Podívejme se i na dění v naší zemi. V počátku tohoto roku oznamuje slovenská finanční skupina J&T akvizici společnosti Cígler software, jednoho z největších poskytovatelů ERP systémů v naší republice. Záměrně zmiňuji ERP, jelikož HRIS z pohledu podnikového řízení je součástí ERP systému. Navíc společnost Cígler software již 8 let úspěšně vyvíjí a provozuje cloudový systém iDoklad, což je fakturační  systém  a CRM řešení (customer relationship management) v jednom balíku. Původně zdarma a posléze se zpoplatněním některých služeb. Daný systém dnes nabízí i do dalších zemí Evropy a jde o první ryze cloudové řešení u nás. Vzápětí zmiňovaná skupina provádí akvizici společnosti VEMA. Jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů HRIS. A to není vše. Jedním dechem spouští J&T i akvizici softwarové divize významné společnosti Aquasoft. Vše je zastřešeno novou organizací pod názvem Solitea. Můžeme tedy očekávat v brzké době nového silného hráče na trhu HR systémů.

Další významnou akvizici na našem trhu rozehrává společnost ABRA software, která odkupuje softwarovou divizi společnosti Neotech. Ta se věnuje vývoji ERP systému na platformě cloud.

Z trochu jiného úhlu přichází společnost Deloitte. Pro ni vyvíjí softwarová společnost Infinity aplikaci pod názvem PeoplePort.  Jedná se o komunikační portál pro zaměstnance, kteří v jednoduchém rozhraní sami provádějí hlášení změn a další formalizovanou komunikaci se svým HR a mzdovým oddělením. V současné době tento systém zajišťuje mzdovou agendu pro více než 100 společností v České republice. V rámci střední Evropy je počet firemních klientů již okolo 300.  Systém je primárně určen pro organizace mající stovky či tisíce zaměstnanců, kde zjednodušuje vedení mzdové agendy s výrazně nižšími náklady než dosud. Nejvíce zájemců o PeoplePort proto přichází z řad globálních organizací. Těm systém umožňuje získávat data z různých zemí ve stejném formátu, neboť uživatelské rozhraní je v každé zemi stejné a díky tomu je velmi jednoduché se v aplikaci pohybovat bez ohledu na jazykové rozdíly a různé mzdové systémy v jednotlivých zemích.

Tak to byl výtah významnějších událostí, které se postupně objevují na našem trhu. Dá se očekávat, že to budou události, které zasáhnou do stavu HRIS systémů na našem trhu a přinesou s největší pravděpodobností nějaké to zachvění až bouřku a rozhýbání hladin těch ustálených mzdových a personálních systémů z 90 let.

A co z toho plyne pro nás v HR odděleních? Pokud se rozhodujete, jste nuceni a okolnosti vás tlačí do změny HRISu, buďte opatrní a obezřetní. Dá se predikovat opravdu bouřlivé období i u nás a některé systémy mohou vyrazit dopředu a nemusí jim stačit dech, či naopak některé mohou silně zaspat. Vy budete potom ti, kdo s nimi sdílí jejich osud.

Další podobné články