Zpět na blog

Efektivita náboru ve výrobních podnicích

Nábor se v poslední době stává stále obtížnější. Nezaměstnanost klesá a v určitých profesích a regionech nejsou žádní vhodní kandidáti...

7.18.2016
Jan Pavelka

Nábor se v poslední době stává stále obtížnější. Nezaměstnanost klesá a v určitých profesích a regionech nejsou žádní vhodní kandidáti. Různí zaměstnavatelé se k těmto výzvám staví různě. Ve Foxconnu v Kutné Hoře si řekli, že určitě v tom nejsou sami. Rádi by nasdíleli své zkušenosti i s jinými organizacemi a podělili se o to, co funguje či nefunguje.


Na začátku června proto uspořádali setkání se zaměřením na efektivitu náboru.

Mezi účastníky byly velké firmy typu TPCA i menší výrobní závody se stovkou zaměstnanců. Každý z účastníků (10 firem) dopředu vyplnil komplexní dotazník, který se zaměřoval na proces náboru. Otázky zahrnovaly jak základní popisná data, tak i detailní metriky typu Time-to-hire, Cost-to-hire či využívané kanály.

My jsme měli možnost na počátku setkání pohovořit o měření efektivity náboru. S kolegou Markem Premusem jsme ukázali případovou studii a předvedli i konkrétní dashboardy a reporty. A jak jsme se k tomu dostali? S paní Irenou Votavovou, která vše organizovala, jsme se poznali v diskuzní skupině na síti LinkedIn pár měsíců před akcí. A pak jsme dostali nabídku se zúčastnit.

Po obědě proběhla diskuze nad výsledky dotazníku a benchmarkových dat. Probíraly se různé přístupy a osvědčené metody.


Obdivoval jsem otevřenost účastníků. Na trhu práce si vlastně mohou konkurovat, ale zde vládla sdílná a vřelá atmosféra.


Zde se nemohu podělit o detailní postřehy, protože jsme podepsali dohodu o důvěrnosti celé diskuze. Co se stalo ve Foxconnu zůstane ve Foxconnu :).

Celodenní program byl završen prohlídkou provozu, takže už víme, jak se staví servery pro náročné provozy.

S odstupem několika týdnů pak všichni účastníci obdrželi detailní zprávu (24 stran) se závěry průzkumu, kterou mohou nadále využít ve svých organizacích. Před touto profesionální akcí smekám.

Pokud vidíte, že by obdobný projekt mohl být smysluplný i pro vás, rozjeďte to. Foxconn je skvělá inspirace. Tím že sdílíte, získáte nakonec přínos i vy sami.

Další podobné články