Zpět na blog

HR snídaně: HR reporting aneb kouzla s daty

Dne 24.3.2015 jsme Vám ukázaly, jaké jsou techniky využívání dat v personalistice, zaměřili jsme pozornost na různé druhy reportů, metrik...

4.21.2016
Team Talterra

Dne 24.3.2015 jsme Vám ukázaly, jaké jsou techniky využívání dat v personalistice, zaměřili jsme pozornost na různé druhy reportů, metrik a odkryly, co se skrývá za tajemným názvem regresní analýzy. Závěrem jsme představili několik softwarových nástrojů, které Vám v těchto kouzlech mohou být nápomocny.

Tentokrát se ředitel Talterry Jan Pavelka „převtělil“ do role mága a kouzelnickou hůlkou v podobě notebooku a fixy ukazoval kouzelnická čísla, která se dají s daty vytvářet.

Na začátku prezentace se Jan vrátil v čase krátce do minulosti, kdy pomalé technologie nebyly příliš vstřícné k uchovávání a analýzám dat. S novým přístupem a pohledem na oblast personalistiky se vytvořil požadavek na měření dat i v této oblasti. Ne všechny společnosti jsou ovšem ve fázi, kdy ví, jaká data k takovým reportům potřebují, z jakých zdrojů a jakým způsobem je lze získat a jaké nástroje jim usnadní jejich vyhodnocení tak, aby měly tu správnou vypovídací hodnotu pro strategická rozhodnutí vrcholového managementu.


A nás zajímalo, v jaké fázi se nacházíte ve vaší společnosti.

I v oblasti HR platí, že „co se měří, to se zlepšuje“. Zde tedy také existuje řada metrik, kterými lze sledovat např. počet či fluktuaci zaměstnanců, délku náboru, jaké má společnost náklady na vzdělávání apod. Nicméně i metriky podléhají zubu času a je třeba sledovat jejich vývoj.

K tomu, abychom měli lepší přehled o získaných datech pomáhají dashboardy softwarových nástrojů umožňující individuální nastavení jediné obrazovky, která nabízí pohled na několik reportů najednou, aniž by manažer musel přecházet mezi jednotlivými okny. Navíc v podobě vizualizace získá přehled o výstupech mnohem rychleji.

I v personalistice je zajímavé využívat benchmarking, jak si stojíme oproti konkurenci. Jan zmínil několik zdrojů, z nichž je možné čerpat odpovídající data a na konkrétních příkladech možnosti srovnávání.

Postup analýzy pak shrnul do několika bodů. Velkým úskalím v analýze bývá právě na začátku dostupnost potřebných dat. Stává se, že manažer není dostatečně informován např. o tom, která oddělení jsou schopna mu dané podklady poskytnout, nemá povědomí o systémech, kterými společnost disponuje, či nemá dostatečné údaje.

Strukturu reportu je nutné přizpůsobit jejich příjemci. Je třeba ovšem brát v úvahu i fakt, že jiný pohled v reportu poskytne interní analytik a jiný analytik externí. Každý z nich je vhodný pro jiný druh organizace.

Jan také představil, jak vypadá typický projekt zpracovaný Talterrou a v jakém časovém horizontu jej společnost dodává.

Celou prezentaci pak uzavřel přehled nástrojů, kterými lze kouzlit v jednotlivých fázích HR reportingu, od sběru dat, přes analytické nástroje, až po nástroj speciálně určený pro data v personalistice.

Jako bonus mohou účastníci snídaně získat 30% slevu na tyto služby provedené společností Talterra, pokud provedou objednávku do měsíce od konání této HR snídaně.

Další snídaně se uskuteční 9. června 2015, na kterou jste srdečně zváni!

Další podobné články