Zpět na blog

Položili jsme si otázku, zda jsme připraveni na odchod klíčových osob v organizaci

Dne 27.11.2014 jsme se v příjemných, pro nás už téměř domácích, prostorách Era svět, zamysleli, zda jsme připraveni na odchod klíčových ...

4.21.2016
Team Talterra

Dne 27.11.2014 jsme se v příjemných, pro nás už téměř domácích, prostorách Era svět, zamysleli, zda jsme připraveni na odchod klíčových osob v organizaci, jak bychom se měli pro tento případ „pojistit“. O přístup k této problematice v Dopravním podniku Praha se s námi podělila zástupkyně společnosti paní Simona Pešťáková, host naší snídaně.

Zahájení další „HR snídaně vážně i s humorem“ se tentokrát ujala naše konzultantka Lenka Sikorová. Po úvodních organizačních informacích převzal slovo ředitel společnosti Talterra Jan Pavelka a objasnil, co znamená plánování nástupnictví. Na příbězích pak ukázal, jaké jsou možnosti nástupnictví (případně i čekání na něj).


Že se nejedná pouze o součást humanitního oboru, ale že i do této oblasti zasahuje matematika, nás přesvědčil vzápětí při výpočtu ROI celého procesu hledání vhodného kandidáta, pokud nemáme plánování nástupnictví zahrnuto do činnosti oddělení.

Že nástupce není zástupce, kde hledat vhodné kandidáty a jak začít – i to zaznělo v jeho prezentaci.

Nad otázkou jak se postavit ke sdělování nástupnictví ve společnosti se rozproudila mezi přítomnými diskuze.

Jak v tohoto procesu může pomoci společnost Talterra vysvětlil pomocí grafu s jednotlivým rozdělením činností. Svůj příspěvek zakončil ukázkou několika systémů, jež nabízejí řešení této problematiky.

Krátkou vsuvku před vystoupením našeho hlavního hosta měla studentka VŠE Praha Kateřina Babíčková a účastníky seznámila se svým dosavadním výzkumem do své diplomové práce (diplomovou práci píše za pomoci společnosti Talterra), jakým způsobem přistupují společnosti k plánování nástupnictví.

Druhá polovina programu patřila paní Simoně Pešťákové, referentce pro oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, která přijala naše pozvání, aby přítomné seznámila s přístupem, který používá Dopravní podnik Praha. Příklad z praxe byl pro všechny velmi zajímavý a po příspěvku paní Pešťákové se rozproudila na toto téma diskuze.

O závěrečné slovo se podělili oba kolegové – Lenka Sikorová i Jan Pavelka, pozvali všechny na naše další setkání, tentokrát již v novém roce, navrhli možná témata tohoto setkání a vylosovali výherce ceny určené pro jednoho z přítomných – konzultaci v daném rozsahu od společnosti Talterra zdarma.


Všem přítomným děkujeme za účas a aktivní zapojení do diskuze a těšíme se na další setkání s Vámi!

Další podobné články