Zpět na blog

Provedli jsme vás procesem výběru HR systému

Další z našich dopoledních setkání pod názvem „HR snídaně vážně i s humorem“ se uskutečnilo dne 5.6.2014 v zajímavých prostorách ERA svět...

4.21.2016
Team Talterra

Další z našich dopoledních setkání pod názvem „HR snídaně vážně i s humorem“ se uskutečnilo dne 5.6.2014 v zajímavých prostorách ERA světu v Praze 1. Tentokrát jsme se představili v roli průvodce procesem vhodného HR systému a na základě mnoha zkušeností vás upozornili, jaké okolnosti je třeba zvážit, čemu věnovat zvýšenou pozornost, co je součástí výběrového řízení.

Po uvítání všech účastníků se Jan Pavelka, ředitel společnosti Talterra, krátce zaměřil na historii a vývoj HR informačních systémů a vysvětlil, co vše v sobě zahrnuje pro někoho možná záhadná zkratka HRIS.

Poté se společně s kolegou konzultantem Petrem Kadlecem v deseti krocích správného výběru systému „proskákali“ záludnostmi tohoto procesu až k podpisu smlouvy. Upozornili na její klíčové části a plynule se přesunuli k implementaci. I tuto část je třeba mít dobře připravenou, aby se vše odehrávalo podle projektového plánu, v odpovídajícím čase a kvalitě a byl předem stanovený postup řešení případných rizik, která se mohou v průběhu implementace vyskytnout.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, jak moc důležité je rozhodnutí výběru správného partnera pro takový zásah do nějakým způsobem fungující činnosti společnosti. Jan Pavelka zmapoval dodavatele působící na českém trhu, ať již se jedná o dodavatele čistě HR informačních systémů, či komplexních ERP systémů, jejichž součástí je i pokrytí HR procesů, nebo systémů pokrývajících pouze určité procesy z HR. Nabídka a konkurence je opravdu široká, pro někoho, kdo se v prostředí nepohybuje často možná obtížně přehledná. I zde se však nabízí možnost obrátit se na partnera, který má předhled o přednostech toho kterého informačního systému, zná procesy ve společnostech a může být s výběrem toho správného HR systému, odpovídajímu přesně potřebám a požadavkům daného zákazníka, nápomocný.

Na konci snídaně jsme vylosovali jednoho z přítomných, který od nás obdržel poukaz na zhodnocení HR procesů ve společnosti ZDARMA. Tedy audit stávajících HR procesů, jejich napojení na vnější prostředí atd. dle metodiky HRAT (HR Assessment by Talterra).

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další společnou snídani po prázdninách!

Další podobné články